Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc Lần thứ XIV.

      Trong 2 ngày 13, 14/4/2015, tại Hội trường cơ quan phường, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

      Toàn cảnh Đại hội

 

      Tham dự có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận Liên Chiểu; Thường vụ, Thường trực Quận ủy, UBND, UBMTTQVN quận; đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị, quân đội, trường học trên địa bàn; các đồng chí Nguyên Bí thư, Chủ tịch, Ban thường vụ Đảng bộ qua các kỳ đại hội cùng 131 đại biểu chính thức đại diện cho gần 353 đảng viên trong toàn đảng bộ.

      Trên tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Sáng tạo . Đại hội đã thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015; báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

      Nhiệm kỳ qua, phường Hòa Hiệp Bắc đã giành nhiều kết quả khả quan trên mọi lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 14,2% trên năm. Hoạt động Thương mại dịch vụ tăng bình quân hằng năm 28%, từ 40,7 tỷ đồng năm 2010 lên 139,9 tỷ đồng năm 2014, tăng 8% so với nghị quyết đại hội đề ra. Sản xuất công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 24%/năm. Nông – Lâm – Thủy sản tăng 10,2%. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm xuống còn 4,1% ( năm 2010 là 14% ) .Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đường, trường, trạm, nhà văn hóa; bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, an ninh chính trị; trật tự an toàn được giữ vững. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, phường  đạt chuẩn văn minh đô thị tiếp tục phát triển theo hướng nâng dần chất lượng . Đến năm 2011 và 2012 phường đã được Ban chỉ đạo Thành phố công nhận đạt chuẩn phường văn hóa ( nay phường văn minh đô thị ); khu dân cư văn hóa biển là một mô hình xây dựng đời sống văn hóa gắn kết với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo hoạt động hiệu quả.

      Hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương được nâng lên rõ rệt, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ phường khoá XIII đã đánh giá nghiêm túc những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

      Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khăn và tồn tại để nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền,  huy động tất cả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tăng giá trị thương mại hằng năm 35%; thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 15-20%/năm; xóa hết hộ nghèo trong năm 2015, giảm hằng năm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đạt kế hoạch; tỷ lệ đạt danh hiệu gia đình văn hoá hơn 90%, xây dựng đạt chuẩn phường văn minh đô thị

 

Đ/c Lương Nguyễn Minh Triết, TUV, Bí thư quận ủy quận

Liên Chiểu phát biểu chỉ đạo đại hội 

 

      Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận Liên Chiểu biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề như: Phường cần huy động, khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, phấn đấu trên địa bàn không có tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm đất công, sử dụng đất không đúng mục đích; huy động mọi nguồn lực để tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang, đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh.

 

      BCH Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc  Khóa XIV ra mắt Đại hội

 

      Với tinh thần dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa XIV đã thống nhất cao bầu đồng chí Trương Công Hiếu giữ chức vụ Bí Thư; các đồng chí Thân Đức Minh và Trương Việt giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

      Đại Hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ V gồm 19 đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm trước Đại hội, các Đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc lần thứ XIV.

      Đại Hội Đại biểu Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp.

Như Hân