Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc hội nghị triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2015-2017

     Ngày 27/6, phường Hòa Hiệp Bắc hội nghị triển khai công tác hiệp thương và quy trình bầu chức danh Tổ trưởng tổ dân phố (TTTDP) nhiệm kỳ 2015-2017. Tại hội nghị, UBND và UBMTTQVN phường triển khai và hướng dẫn về công tác chuẩn bị bầu cử.

Toàn cảnh hội nghị

 

      Trong đó chú ý các bước về giới thiệu nhân sự, công tác tiến hành bầu cử với thành phần, nội dung, trình tự; nhấn mạnh về tiêu chuẩn của TTTDP; trách nhiệm quyền hạn của TTTDP. Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử TTTDP nhiệm kỳ 2015-2017 sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1/7, chậm nhất đến ngày 26/7/2015 tất cả các TDP thuộc địa bàn phường phải hoàn thành và gửi kết quả bầu cử về UBND phường để UBND phường ra Quyết định công nhận. Được biết, Hòa Hiệp Bắc hiện có 108 TDP. Nhiệm kỳ qua, các TTTDP đã phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" của chính quyền địa phương, cùng với Mặt trận và hội đoàn thể tại KDC vận động người dân thực hiện tốt các chỉ tiêu pháp lệnh, chủ trường chính sách của Đảng, nhà nước, xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng phong trào TDBVANTQ, PCCC, VSMT... Trên tinh thần dân chủ-đoàn kết, tin tưởng rằng cử tri Hòa Hiệp Bắc sẽ tín nhiệm những người có đủ năng lực và tâm huyết tiếp tục đảm trách nhiệm vụ TTTDP nhiệm kỳ 2015-2017, giúp Chính quyền thực hiện hiệu quả chức năng "Nhà nước tại địa phương"

 

Đông Phương