Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc hội nghị phổ biến Luật tiếp công dân.


BCV Lê Văn Lộc phổ biến về Luật tiếp công dân

 

Trong thời gian 1 buổi, hội nghị được nghe BCV Lê Văn Lộc - Chánh Thanh tra Quận Liên Chiểu phổ biến về Luật tiếp công dân năm 2013. Luật Tiếp công dân với 9 chương, 36 điều quy định về nguyên tắc, trách nhiệm tiếp công dân; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nhiệm vụ quyền hạn của Trưởng ban tiếp công dân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc tiếp công dân; việc tổ chức tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước; việc tổ chức tiếp công dân tại Toàn án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân...

 


Trên 200 người tham dự hội nghị

 

Đồng thời hội nghị còn được nghe phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo. Qua đây giúp cán bộ chủ chốt dưới cơ sở nắm rõ các quy định của pháp luật tại Luật tiếp công dân cũng như về khiếu khiếu nại tố cáo để tuyên truyền trong cộng đồng, giúp người dân hiểu biết về pháp luật, hạn chế xảy ra những vụ khiếu kiện sai quy định, định hướng trong nhân dân để cùng sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

Đông Phương.