Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc hoàn thành hơn 90% thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các Quỹ vận động.

Qua 9 tháng phát động thi đua hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và các quỹ vận động năm 2014, các Tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc đã phối hợp với các Ban công tác Mặt trận và chi, tổ hội đoàn thể tại khu dân cư, vận động nhân dân đóng góp. Kết quả: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 110/120 triệu đạt 91,6% kế hoạch; huy động các Quỹ vận động đạt 401,132,000/445 triệu đạt 90,1%. Trong đó: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 86,927 triệu/98 triệu đạt 88,7 %; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 33,427 triệu/34 triệu, đạt  98,3%; Quốc phòng an ninh: 132 triệu/145tr đạt 91%; Chăm sóc người cao tuổi: 51 triệu/57tr, đạt 89,4%; Quỹ vì người nghèo: 97,915 triệu/106, đạt 92,3%.

 


UBND phường trao khen thưởng

 

Tính đến nay toàn phường có 80/108 tổ thực hiện hoàn thành việc huy động các chỉ tiêu pháp lệnh và các nguồn quỹ vận động. Hội đồng thi đua khen thưởng phường đã xét chọn 22 tổ dân phố để khen thưởng trong đợt phát động, nhằm kịp thời động viên tinh thần nhân dân và cán bộ trong tổ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần cùng phường hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh và các nguồn quỹ vận động năm 2014.

 

Như Hân.