Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc hoàn thành công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Chiều ngày 27/6/2014, Ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc đã họp báo cáo kết quả tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 trên địa bàn phường, đồng chí Thân Đức Minh - Phó Chủ tịch UBND phường - Trưởng ban rà soát chủ trì cuộc họp.

 

 

Trong thời gian vừa qua, Ban rà soát của phường kết hợp với các Tổ rà soát ở khu dân cư đã tiến hành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn của phường, đúng quy trình kế hoạch của thành phố.

 

Trên địa bàn phường, tổng số hộ có công với cách mạng có 135 hộ, với 143 đối tượng, được hưởng 178 chế độ. Tổng số phiếu phát ra là 178, trong đó có 47 phiếu là thân nhân liệt sĩ; 02 phiếu mẹ Việt Nam anh hùng; 76 phiếu thương binh; 13 phiếu bệnh binh; 11 phiếu chất độc hóa học; 01 phiếu thân nhân người có công là thương binh 61%; 27 phiếu người có công cách mạng; 01 phiếu thanh niên xung phong.

 

Qua kết quả tổng hợp phiếu rà soát phát ra là 178 phiếu, thu vào 178 phiếu. Qua kết quả rà soát, Ban rà soát của phường nhận định kết quả thực hiện chế độ ưu đãi: 178 đối tượng đều nhận chế độ ưu đãi đúng, đầy đủ, không có trường hợp nào chưa đầy đủ và thiếu sót.

 

Cửu Lâm - Cán bộ VHXH phường Hòa Hiệp Bắc.

(Người đăng: tuanhn)