Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc Bắc tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013); Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" năm 2013. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBMTTQVN quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các Hội đoàn thể; các thành viên trong Ban chỉ đạo phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; Các tập thể cá nhân được khen thưởng và đại diện 9 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2013.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" trong năm qua nhân dân và cán bộ phường Hòa Hiệp Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, toàn phường giảm nghèo còn 252 hộ, vận động nhân dân tham gia xây dựng 6 cổng chào vào khu dân cư, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, đóng góp ủng hộ hơn 225 triệu đồng quỹ vì người nghèo.

BCĐ phường trao tặng giấy khen các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2013

Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo hộ chính sách, hộ nghèo, trên địa bàn  phường được triển khai có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

UBND phường trao tặng giấy khen các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và đề án "xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" năm 2013

Năm 2013 qua bình xét có 2.680/ 3.044 hộ đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 88,0%.  Trong đó có 2037 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liền 2011 - 2012 - 2013, đạt 66,9%;   Có 76/108 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 70,4%. Trong đó có 46/108 tổ đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa 3 năm liền 2011 - 2012 - 2013, đạt 42,6%.  

Tại buổi kỷ niệm UBND phường đã tặng giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân và 9 Gia đình văn hóa tiêu biểu đã có thành tích trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư và đề án "Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị" năm 2013.

Như Hân