Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa vùng ven biển.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong năm 2014; Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", UBND phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp với các ngành chức năng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đội Biên phòng  đã và đang đẩy mạnh các hoạt động văn hóa hướng về cơ sở, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa ở vùng ven biển gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

 

Hòa Hiệp Bắc là một phường thuộc quận Liên Chiểu có biển và vùng ven biển, cùng với tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua phường Hòa Hiệp Bắc không ngừng nâng cao đời sống văn hóa cho cư dân vùng ven biển. Anh Thân Đức Minh - Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội phường Hòa Hiệp Bắc cho biết: "Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin tuyên truyền của phường hiện nay phát triển theo hướng tích cực, đa dạng, phường chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giảm dần các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở khu dân cư. Nổi bậc trong hơn 5 năm qua (2008 - 2013), Mô hình "Khu dân cư văn hóa biển" Kim Liên là một điểm sáng văn hóa của nhân dân vùng biển, đã được thành phố, quận biểu dương khen thưởng". Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm đến Lễ hội "Văn hóa biển".

 


Nhà sinh hoạt cộng đồng

 

 

Có thể thấy rằng, Lễ hội "Văn hóa biển" tại Khu dân cư văn hóa biển" Kim Liên luôn giữ được tín ngưỡng dân gian, đậm nét văn hóa của vùng đồng bằng ven biển. Tại điểm lễ, hội mọi hoạt động đều đi vào nền nếp, có sự phân công "mỗi người, mỗi việc", tất cả đều tập trung chăm lo chu đáo cho việc chung. Tình hình an ninh luôn được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng gây mất trật tự, mê tín dị đoan. Lễ hội đã trở thành loại hình văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong đời sống tinh thần và tâm linh của nhân dân vùng biển Hòa Hiệp Bắc.

 


Lễ Tống Ôn - "Lễ Hội văn hóa biển"

 

 

Sự phối hợp gắn kết giữa Lễ hội với việc xây dựng đời sống văn hóa đã tạo nên diện mạo mới ở khu dân cư vùng biển với hơn 95% đường giao thông liên tổ được mở rộng, bê tông hoá, có hệ thống chiếu sáng, 40% hộ nhà kiên cố, còn lại là nhà mái ngói, tôn ; có hệ thống loa truyền thanh, nhà sinh hoạt cộng đồng, có chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua bán hàng hóa phục vụ cuộc sống dân sinh. Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm, là khu dân cư đầu tiên của phường Hòa Hiệp Bắc thực hiện thí điểm mô hình "Tổ dân phố không rác". 100% tổ dân phố thực hiện phí môi trường  thu gom rác thải; 100% số hộ gia đình được dùng nước sạch, hợp vệ sinh đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Nhìn chung, thông qua các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, cuộc sống cư dân vùng biển Hòa Hiệp Bắc đã được nâng lên, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; qua đó, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, những hủ tục lạc hậu… giúp cho cư dân vùng biển có đời sống kinh tế, văn hóa phát triển, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

 

Như Hân.