Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hòa Hiệp Bắc, 5 năm nhìn lại một nhiệm kỳ Đại hội

     Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước: ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; diện tích đất đai biến động; quy hoạch giải tỏa tiếp tục diễn ra …; năm 2014, Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã có nhiều nỗ lực, vượt khó, năng động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định, có mặt tăng so với các năm trước. Văn hoá – xã hội  tiến bộ, triển khai thực hiện tốt  chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng được tập trung chỉ đạo có kết quả. Chỉ đạo giải quyết cơ bản các vụ việc bức xúc, tồn đọng. Những kết quả trên đã góp phần lớn vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ


      Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, kinh tế tiếp tục giữ được sự ổn định và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 14,2% trên năm. Hoạt động Thương mại dịch vụ tăng bình quân hằng năm 28%, từ 40,7 tỷ đồng năm 2010 lên 139,9 tỷ đồng năm 2014, tăng 8% so với nghị quyết đại hội đề ra. Sản xuất công nghiệp –tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 24%/năm. Nông – Lâm – Thủy sản tăng 10,2%. Các hoạt động sự kiện, lễ hội hằng năm được hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Vận động hằng chục tỷ đồng toàn xã hội để xây dựng cơ sở hạ khu dân cư, đường bê tông, hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cơ sở vật chất trường học, y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng, di tích tín ngưỡng….Thực hiện chủ trương làm đường giao thông liên tổ theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", đã có hơn 10 km đường giao thông được thi công.  Văn hoá, xã hội chuyển biến tiến bộ. Chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, số lượng học sinh lên lớp, tốt nghiệp các bậc học, thi đỗ cao vào các trường đại học tăng theo từng năm. Có 2/2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II sau 3 năm, trường Mầm Non Hướng Dương đạt chuẩn quốc gia mức độ I, phường duy trì hoàn thành công tác phổ cập giáo dục bậc trung học và trẻ 5 tuổi.  Công tác giải quyết việc làm được quan tâm. Mạng lưới y tế từ phường đến khu dân cư tiếp tục được củng cố và phát triển, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chính sách an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ; hằng năm vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa đều đạt và vượt chỉ tiêu, có năm vượt đến 100%,  thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 73 đối tượng là người có công. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan văn hóa, phường  đạt chuẩn văn minh đô thị tiếp tục phát triển theo hướng nâng dần chất lượng . Đến năm 2011 và 2012 phường đã được Ban chỉ đạo Thành phố công nhận đạt chuẩn phường văn hóa ( nay phường văn minh đô thị ); khu dân cư văn hóa biển là một mô hình xây dựng đời sống văn hóa gắn kết với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo hoạt động hiệu quả.

      Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố. Công tác phòng, chống tội phạm có tiến bộ trên một số mặt.

       Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động quần chúng quan tâm thường xuyên, kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý dư luận xã hội; tăng cường đẩy mạnh thực chất việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được chú trọng và đạt hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt; huy động ngày càng nhiều sức dân tham các phong trào, cuộc vận động ở địa bàn khu dân cư. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đảng bộ và nhân dân trong phường. Hòa Hiệp Bắc tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của quận, Đảng bộ và nhân dân trong phường sẽ tiếp tục đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, sáng tạo, chung sức khắc phục kịp thời các tồn tại, vướng mắc, phấn đấu xây dựng phường không ngừng phát triển về mọi mặt, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV  đề ra.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn nhận lại phường vẫn còn những tồn tại, cần phải tập trung phấn đấu khắc phục: Kinh tế tăng trưởng chậm. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển. Tệ nạn xã hội; trật tự trị an có lúc có nơi diễn biến còn phức tạp. Công tác xây dựng đảng ở một vài chi bộ chưa thật sự mạnh. Công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Hiệu quả xã hội hóa các hoạt động, huy động quần chúng chưa thu hút mạnh.

      Để khắc phục những tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, ngay trong năm 2015, Đảng bộ phường Hòa Hiệp Bắc đã đề ra nhiệm vụ : tập trung rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số tồn tại, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, còn khó khăn. Tăng cường công tác quản lý khai thác các nguồn thu, tăng thu ngân sách. Tranh thủ các nguồn kinh phí đầu tư và hỗ trợ để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và phục vụ cho việc hoàn thành các tiêu chí "Năm văn hóa, văn minh đô thị năm 2015". Đẩy mạnh việc xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ" về xây dựng đường giao thông nội thị. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân. Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; quản lý chặt các dịch vụ văn hoá có yếu tố nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ.  Quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng Đảng, để có một Đảng bộ đoàn kết, thống nhất và vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị – xã hội. Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ; nâng cao hơn nữa vai trò gương mẫu thực hiện, nêu gương của người đứng đầu.  

 

      Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014

 

      Trước thềm Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV sắp khai mạc và trên chặng đường phát triển, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn phường Hòa Hiệp Bắc sẽ không ngừng đầu tư trí tuệ, tận tâm, tận lực xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tận tuỵ phục vụ nhân dân, lắng nghe, chia sẽ và kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn của nhân dân, quan tâm đến chất lượng cuộc sống người dân để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng, phù hợp của nhân dân, đảm bảo cuộc sống ổn định, an toàn cho nhân dân.

      Đảng bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015, tạo đà quan trọng hoàn thành tốt nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Như Hân