Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hỗ trợ 100 vé xe Tết cho người nghèo

     Chiều ngày 29/1, Đoàn phường Hòa Khánh Bắc phát 100 vé xe Tết miễn phí tại Cổng chợ Hoà Khánh, với tổng kinh phí là 30.000.000 đồng. Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên và công nhân nghèo ở  khu vực miền Trung.

 

Đoàn phường Hòa Khánh Bắc đang phát vé xe

Tết miễn phí cho người nghèo.

 

     Đến ngày 3/2/2015, các thành viên có vé xe sẽ biết ngày, giờ cụ thể để lên xe về quê. Được biết, hoạt động này nằm trong chiến dịch "Xuân Tình nguyện", do 5 đơn vị đồng tham gia tổ chức : Trụ sở Tổ chức từ thiện Cuộc sống sẻ chia, Nhóm Tình nguyện trẻ Đà Nẵng, Hội từ thiện sông Hàn, Hội từ thiện Từ Tâm và Đoàn phường Hòa Khánh Bắc. Dự định chiến dịch này sẽ phát 1000 vé xe Tết trong toàn thành phố.

 

(Đài truyền thanh) Kim Hiếu.