Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiền điện 42.000 đồng/tháng.

Theo dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội của Bộ Tài chính, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011; các hộ gia đình chính sách xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chí không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50kWh. Mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30kWh, tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành là 42.000 đồng/hộ/tháng.

 

Dự thảo Thông tư quy định, phương thức hỗ trợ bằng cách chi trả trực tiếp cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách xã hội. Hình thức hỗ trợ bằng tiền, chi trả đến hộ gia đình theo từng quý với mức hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt 126.000 đồng/hộ/quý. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/6/2014 theo quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Về kinh phí hỗ trợ, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Những địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% cân đối bố trí 50% kinh phí. Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo.

 

Haichaukit.

(Người đăng: tuanhn)