Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

HKN: Đoàn phường Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng ủy phường và triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN.


Toàn cảnh hội nghị

 

Các bạn Đoàn viên dự Hội nghị đã được quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở ý kiến định hướng các đại biểu đã tiến hành thảo luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề, như: kết quả 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, công tác nội chính và công tác xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Hầu hết, các ý kiến tham gia thảo luận đều thống nhất cao với chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ ủy phường nhiệm kỳ 2010 - 2015, và đồng tình cao với mục tiêu tổng quát của Đại hội đã đề ra.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng đầy ý nghĩa của tuổi trẻ toàn phường nhằm góp  phần hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy trình Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cũng trong khuôn khổ thời gian Hội nghị, Đoàn phường đã triển khai đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Trung ương Đoàn.

 


Bảng  nội dung "Những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm"

 

Nhằm xây dựng tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn, các đồng chí trong BCH Đoàn phường, Bí thư, Phó Bí thư các chi Đoàn trực thuộc: trung thực, gương mẫu, xung kích đi đầu đảm nhận việc mới, việc khó, đến những nơi gian khổ, sẵn sàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân giao cho; tạo nên hình ảnh tốt đẹp của người cán bộ Đoàn, làm gương cho thanh thiếu nhi noi theo.

 

Nguyễn Ngô Hoàng Long
Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh Nam.