Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

HKN: Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND - UBMTTQ Việt Nam phường năm 2014.

Ngày 25/12/2014, UBND - UBMTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Nam tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND - UBMTTQ Việt Nam phường năm 2014.

 


Quang cảnh hội nghị giá thực hiện quy chế phối hợp
giữa UBND - UBMTTQ Việt Nam phường năm 2014.

 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy, UBND và UBMTTQ Việt Nam phường đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Xây dựng củng cố khối đại đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân triển khai thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, các quyết định chỉ thị và văn bản điều hành của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng phường Hòa Khánh Nam.

 

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, đánh giá mặt ưu điểm, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện công tác phối hợp giữa UBND - UBMTTQ Việt Nam phường. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế phối hợp năm 2015.

 

Minh Phương (PCT UBMTTQVN P. Hòa Khánh Nam).