Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

HKB: Mittinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2014.


Toàn cảnh tại buổi lễ mittinh

 

Những năm qua, cùng với việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống về mọi mặt của nhân dân, cùng với cả nước và thành phố Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu và các phường trên địa bàn quận tích cực chỉ đạo và phối hợp các ngành, các cấp phòng chống HIV/AIDS; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động phòng chống HIV/AIDS; kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của mạng lưới phòng chống HIV/AIDS; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV.        

 


Đ/c Tô Ngọc Quang - PCT UBND phường, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo
PC HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm phường phát biểu

 

Phát biểu tại buổi mit tinh, đồng Tô Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND phường,  kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm phường Hòa Khánh Bắc  đã kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đồng lòng, nhất trí tham gia thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện tốt phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư". Đồng chí cũng yêu cầu: Các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phường và đặc biệt là những người đang sống với HIV/AIDS phải chủ động hơn nữa và tham gia nhiều hơn nữa trong tất cả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để thực hiện trách nhiệm, quyết tâm ngăn chặn HIV/AIDS cho bản thân cũng như trong cộng đồng dân cư.

        

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và nhân Ngày thế giới phòng, chống HIV/AIDS, tập trung truyền thông về kiến thức HIV/AIDS để mọi người trong các phường, khu dân cư, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (ma túy, mại dâm) biết cách phòng, chống đồng thời giới thiệu các cơ sở dịch vụ dự phòng và chăm sóc, điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân, nhất là người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS dễ dàng tiếp cận; Cung cấp và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội , tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện. Tổ chức quản lý chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt là phụ nữ MT nhiễm HIV và trẻ em sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV, tạo điều kiện để người nhiễm tái hòa nhập cộng đồng.

 


Xe cổ động tuyên truyền

 

Hưởng ứng chủ đề "Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS"

 

Ngay sau lễ mittinh, đoàn diễu hành mang theo các thông điệp, khẩu hiệu, chủ đề truyền thông phòng chống HIV/AIDS đã đi qua một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận Liên Chiểu để kêu gọi mọi người, mọi nhà và toàn xã hội tham gia phòng chống HIV/AIDS, góp phần trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thông nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc).