Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hiệu quả tích cực sau khi sắp xếp lại Tổ dân phố ở phường Hòa Hiệp Bắc

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Việt, Q.Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc khẳng định: Hoạt động của tổ dân phố thông qua sự quản lý chỉ đạo điều hành của UBND  đã phát huy hiệu quả trong công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường. Tuy nhiên,  trên thực tế địa bàn hoạt động  tổ dân phố quá rộng, hộ dân cư không tập trung, năng lực tổ chức, vận động quần chúng của cán bộ tổ dân phố còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng phong trào thi đua tại khu dân cư, nhất là việc giải quyết các vấn đề an ninh trật tự và quy tắc đô thị. Từ nhu cầu thực tiễn,  phường Hòa Hiệp Bắc xác định, việc  sắp xếp lại Tổ dân phố là điều kiện tiên quyết để địa phương phát huy tiềm năng lợi thế, từng bước đẩy mạnh nền kinh tế, giữ vững Quốc phòng - an ninh và đảm bảo về trật tự an toàn xã hội, trên con đường xây dựng phường Hòa Hiệp Bắc đạt danh hiệu phường văn minh đô thị.

UBND phường trao Quyết định Tổ trưởng dân phố mới

Ngay sau khi tiếp nhận sự chỉ đạo của thành phố và quận về sắp xếp lại Tổ dân phố phường Hòa Hiệp Bắc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cả hệ thống  chính trị vào cuộc, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phân công bố trí cán bộ, tổ công tác tiến hành khảo sát, hướng dẫn soát xét lại ranh giới khu dân cư, khảo sát  tình hình nhân hộ khẩu, sắp xếp lại hệ thống tổ dân phố đảm bảo thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; giúp nhau giảm nghèo; bảo đảm vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Theo Văn phòng UBND phường Hòa Hiệp Bắc: Sau khi sắp xếp lại toàn phường có 108 tổ dân phố,  mật độ dân số bình quân dưới 25 hộ. Sau một thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch, đến nay Hòa Hiệp Bắc  đã kiện toàn công tác tổ chức cán bộ các tổ dân phố  đi vào hoạt động có nền nếp, tạo được niềm tin phấn khởi trong nhân dân. Quá trình triển khai sắp xếp được điều chỉnh hợp lý góp phần tạo điều kiện để các tổ dân phố phát huy sức mạnh nội lực, không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động của khu dân cư, đặc biệt chú trọng cải thiện nội dung sinh hoạt; cải thiện cách thức giải quyết những phản ảnh, kiến nghị của nhân dân. Qua sắp xếp, tỷ lệ hộ dân tham gia sinh hoạt tổ dân phố  đạt hơn 80%, nhiều Tổ dân phố  đạt  đến 95%. Các chỉ tiêu thu quỹ theo quy định đưa về tổ dân phố  hoàn thành sớm hơn so với trước.  Quan hệ phối hợp giữa Mặt trận, các hội đoàn thể, cảnh sát khu vực và tổ dân phố trong việc vận động nhân dân thực hiện những nhiệm vụ ở địa bàn dân cư có hiệu quả hơn, nổi bật nhất là việc phường duy trì chế độ giao ban 2 tháng một lần và đổi mới hình thức giao ban giữa tổ trưởng dân phố với lãnh đạo phường, mặt trận, hội đoàn thể  và các bộ phận chuyên môn của UBND .

Buổi sinh hoạt giao ban thường kỳ các Tổ trưởng dân phố

Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công việc nầy, theo Ông Trương Việt, Q.Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết : phường tiếp tục chỉ đạo các Tổ dân phố trên địa bàn phường  chú ý đẩy mạnh thực hiện 4 nhiệm  trọng tâm, để nâng cao hiệu quả quản lý đó là : công tác tạm trú, tạm vắng, giúp nhau giảm nghèo, giữ gìn trật tự, an ninh và đảm bảo vệ sinh, môi trường đô thị. Mặt khác, cần chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức của người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa, kinh doanh, tránh gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt là sự tham gia của tổ trưởng tổ dân phố trong việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 24 của Thành ủy về việc đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo vươn lên ổn định cuộc sống;  học sinh bỏ học ra lại lớp  hoặc tham gia các loại hình đào tạo khác và giảm thiểu đáng kể tình trạng thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn Hòa Hiệp Bắc.

Như Hân