Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam

Muốn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là giữ vững sự ổn định, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, tập hợp, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, quán triệt Chỉ thị số 09 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới", Đảng ủy, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo tăng cường xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh xã hội hóa công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bồi dưỡng kiến thức QP - AN

Xác định tầm quan trọng của phong trào, Đảng ủy phường đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng khu dân cư, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào, 132 tổ dân phố, 4 trường học, 4.238 hộ gia đình và 100% cán bộ, công nhân viên chức ký cam kết thực hiện. Qua 1 năm triển khai đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh trật tự, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, qua đó đã cung cấp cho các lực lượng chức năng 216 nguồn tin có giá trị kịp thời điều tra, xử lý 34 vụ với 57 đối tượng có liên quan. Bên cạnh đó, các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, phát động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, sân khấu hóa các hội thi, hội diễn được đầu tư chất lượng, rộng khắp.

Hội thi tìm hiểu pháp luật

Năm 2013, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã thành lập Đội dân phòng với 24 thành viên nòng cốt, phối hợp tổ chức tuần tra địa bàn với 342 lượt có 2.957 lượt người tham gia, huy động hàng trăm lượt đội viên tham gia giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng chống lụt bão. Với 16 dự án giải tỏa đền bù, chỉnh trang đô thị liên quan đến hàng ngàn hộ dân, Ủy ban Mặt trận TQVN phường và các thành viên mặt trận đã ngày đêm tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện tập thể, vượt cấp đông người, không hình thành điểm nóng về ANTT.

Nhịp bước tuần tra

Đối với công tác thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01, UBND phường đã tổ chức các hội nghị xét phân loại đối tượng vi phạm ANTT. Trong năm nay đã có 151 đối tượng vi phạm (trong đó có 69 đối tượng năm 2012 chuyển sang), qua xét duyệt có 77 đối tượng tiến bộ, đưa vào quản lý mới 82 đối tượng. Số trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật có 28 trường hợp, qua xét duyệt có 12 em tiến bộ, 01 em đi khỏi địa phương, đưa vào quản lý mới 15 em. Kết quả thực hiện "5 giảm", "5 xây" của thành phố được địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, năm 2013 toàn phường không có tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội xảy ra 01 vụ (đối tượng gây án, người bị hại nằm ngoài địa phương); tình hình thiếu niên vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước, lập hồ sơ xử phạt hành chính 16 đối tượng dương tính với chất ma túy, đưa 09 đối tượng tái nghiện vào trung tâm cai nghiện 05-06, 02 đối tượng vào cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành.

Xét phân loại các đối tượng vi phạm ANTT

Bên cạnh đó, phường Hòa Hiệp Nam còn tập trung đầu tư xây dựng 05 đoạn đường liên tổ, liên khu dân cư văn minh, xanh- sạch- đẹp tại 14 tổ dân phố, xây dựng 38 chi hội giúp nhau phát triển kinh tế, củng cố kiện toàn 08 tổ bảo vệ dân phố với 54 thành viên gắn với công tác thường xuyên tập huấn nghiệp vụ PCCC, phòng chống tội phạm, không ngừng xây dựng lực lượng nòng cốt, cốt cán tại cơ sở đủ về chất và lượng, chủ động giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống xã hội tại từng khu dân cư.

Công tác xây dựng mô hình và nhân rộng các điển hình tiên tiến được duy trì thường xuyên. Mô hình "Quản lý con em vi phạm ANTT tại các dòng tộc", mô hình "Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật", "Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH", "Tổ xung kích tự quản" đã phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ và tham gia tích cực. Theo tinh thần Thông tư 23 của Bộ Công an đã có 128/132 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; 31 tổ xung kích tự quản được thành lập với 909 thành viên. Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2013 có 97% tổ dân phố đạt tiêu chí "An toàn về ANTT", 89,5% đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 79% tổ dân phố tiên tiến, khu dân cư văn hóa…

Kiểm tra, xử lý các dịch vụ vi phạm ANTT

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam đã góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng công an trong sạch, vững mạnh; khơi dậy sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo thế trận an ninh liên hoàn, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân dân. Từ những kết quả trên đã góp phần quan trọng phòng ngừa, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Ðây cũng là điều kiện thuận lợi để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đượt biết, năm 2013 UBND phường đã báo cáo lên Hội đồng xét duyệt đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Đà Nẵng cho nhân dân và cán bộ phường Hòa Hiệp Nam trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.