Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Hiệu quả nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở Hòa Hiệp Bắc

Xác định việc nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ quan trọng góp phần hạn chế bạo lực gia đình, tháng 6 năm 2009, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã ban hành quyết định thành lập Nhóm phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tại 37 tổ dân phố (cũ) với 185 thành viên tham gia vào mô hình, trong đó Nhóm trưởng là Tổ trưởng Tổ dân phố. Trong 4 năm (2009 - 2012) triển khai xây dựng Mô hình PCBLGĐ, số người gây bạo lực và nạn nhân bị bạo lực được tư vấn, hòa giải đưa ra góp ý tại cộng đồng dân cư: 06 người/6 gia đình, không có nạn nhân phải đưa đến địa chỉ tin cậy hoặc dùng biện pháp cấm tiếp xúc, đến nay số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn phường đã giảm thiểu đáng kể.

Tập huấn xây dựng mô hình Nhóm PCBLGĐ

Nói về cách làm có hiệu quả, Ông Trương Việt -Q.Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo PCBLGĐ phường Hòa Hiệp Bắc cho biết:Trước tiên là nắm rõ từng nội dung liên quan để triển khai cụ thể đến 37 nhóm PCBLGĐ của 37 tổ dân phố, tiếp theo là tiến hành khảo sát trong toàn phường nhằm xác định những hộ gia đình có nguy cơ cao xảy ra bạo lực gia đình để phân công các thành viên Ban chỉ đạo PCBLGĐ phường cùng với  Nhóm PVBLGĐ theo dõi, hỗ trợ nhằm ngăn ngừa, can thiệp sớm, tránh xảy ra những vụ  BLGĐ phức tạp; đồng thời tập trung tuyên truyền về Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới; thông tin rộng rãi các số điện thoại, đường dây nóng, địa chỉ tin cậy để báo tin các trường hợp BLGĐ trong các buổi sinh hoạt truyền thông và những lần họp dân.

Nhân dân tham dự chiến dịch truyền thông PCBLGĐ

Để nâng cao năng lực của gia đình trong PCBLGĐ, Ban chỉ đạo PCBLGĐ phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục triển khai chương trình giáo dục, hướng dẫn các gia đình nêu cao vai trò, nâng cao kiến thức pháp luật, thực hiện các quyền của của phụ nữ, biết cách đấu tranh để phụ nữ và trẻ em bảo vệ chính bản thân mình khi bị xâm hại, khắc phục tâm lý cam chịu, mạnh dạn lên án những hành vi bạo lực gia đình. Hướng dẫn chị em thực hiện các nghĩa vụ của người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, biết cách tổ chức tốt cuộc sống gia đình, đối nhân, xử thế và giữ gìn hạnh phúc. Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình gắn với cuộc vận động xây dựng "gia đình 5 không 3 sạch", trong đó có tiêu chí gia đình không có bạo lực gia đình: "Mọi thành viên trong gia đình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm; không có bạo lực gia đình".

       Như Hân