Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

HHN: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2014.


Đính kèm ảnh DSCN 0181 (Toàn cảnh Hội nghị).

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; một số nội dung cần chú ý trong công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp; quy chế bầu cử trong Đảng và một số vấn đề cụ thể trong thực hiện, những điểm mới của quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Hoạt động trên nhằm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đảm bảo đúng lộ trình cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.