Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

HHN: Hội CCB kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và tổng kết công tác Hội năm 2014.


Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng

 

Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Hội CCB Việt Nam, Hội CCB phường Hòa Hiệp Nam đã có những bước trưởng thành, hoạt động đúng hướng và đạt nhiều thành tích, góp phần làm nên thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân toàn phường. Các cấp hội thường xuyên chăm lo, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cũng như chất lượng hoạt động của hội. Hệ thống tổ chức hội ngày càng phát triển sâu rộng. Hội đã tập hợp, thu hút trên 257 hội viên sinh hoạt tại các chi hội. Hàng năm, 100% chi hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (TSVM), 96% hội viên Hội CCB đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, hội viên Hội CCB luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tiêu biểu là phong trào hội viên giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; Hội đã đứng ra làm tín chấp cho vay trên 3 tỷ đồng, vận động quỹ đồng đội đạt 196 triệu đồng. Ngoài ra, hội CCB còn thực hiện tốt các phong trào thi đua do quận phát động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các đợt tìm kiếm, bốc cất mộ liệt sĩ, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tham gia đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường, cảm hóa giáo dục TTN chậm tiến được 18 trường hợp, vận động kinh phí thăm hỏi gia đình chính sách với số tiền 7 triệu đồng, vận động kinh phí xây dựng nhà truyền thống cách mạng của phường…

 


(Đ/c Mai Xuân Hựu - Chủ tịch Hội CCB phường ôn lại truyền thống).

 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Lê Duy Du (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường) đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Hội CCB đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu Hội CCB trong thời gian tới cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ: giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội CCB trong việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của CCB đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp chung, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ, tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tốt hơn nữa phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với thực phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các tiêu cực xã hội. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, cổ vũ thanh niên lập nghiệp, xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 


Tặng kỷ niệm chương cho các hội viên tiêu biểu 

 

Nhân dịp này, 14 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng.

 

Thanh Lâm - phường Hòa Hiệp Nam.