Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Giảm nghèo bền vững ở Hòa Hiệp Bắc.

Bên cạnh các mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo đã được chuyển hóa thành những hành động, việc làm cụ thể ở mỗi ban, hội đoàn thể thì phường còn thường xuyên quan tâm, giúp người nghèo ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.

 

Đã thành lệ, cứ đến dịp Tết cổ truyền của dân tộc, người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt lại được các cấp trợ giúp khó khăn. Ngay trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, toàn phường đã có 76 hộ đặc biệt nghèo nghèo được được hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng, hộ nghèo còn được nhận hỗ trợ tiền điện, con hộ nghèo, hộ cận nghèo được phường đề xuất miễn, giảm và hỗ trợ học phí ở tất cả các bậc học. 100% người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản... Đến nay, cơ bản hộ nghèo được sống trong những ngôi nhà cấp 4 khang trang. Những việc làm thiết thực đó đã tạo sự đồng thuận cao, ổn định tư tưởng và đời sống trong nhân dân.

 


Trao phương tiện sinh kế

 

Để thực hiện giảm nghèo bền vững, không để tình trạng tái nghèo, bên cạnh sự hỗ trợ trực tiếp về vật chất, phường còn chỉ đạo Ban giảm nghèo phường phải sâu sát trong việc tìm hướng thoát nghèo cho người nghèo. Bằng những việc làm thiết thực như định hướng nghề nghiệp, trao tặng phương tiện sinh kế, đề nghị hỗ trợ về giáo dục, y tế, cho vay ưu đãi..., nhằm giúp người nghèo phát triển kinh tế, có mức thu nhập ổn định.

 

6 tháng đầu năm 2014, đã có 125  hộ nghèo trong toàn phường được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020 trên địa bàn phường. Theo đó, trên cơ sở rà soát, đánh giá lại hộ nghèo, hộ cận nghèo để có những chính sách giảm nghèo đặc thù.

 

Bên cạnh sự hỗ trợ cho người nghèo nói chung, phường còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng tàn tật, khuyết tật và chăm lo gia đình chính sách, người có công. Các đối tượng tàn tật, khuyết tật không có khả năng lao động, hoặc không có khả năng tự phục vụ bản thân đều được đề nghị nhận trợ cấp hàng tháng và thường xuyên được giúp đỡ vào những dịp lễ, tết... Và 99,8% hộ gia đình chính sách đã có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của dân cư trong phường, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa ổn định tư tưởng, tạo niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân vào sự phát triển chung của phường.

 

Bằng nhiều giải pháp giảm nghèo thiết thực đã tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2014, toàn phường chỉ còn 4,35% hộ nghèo, 16,26% hộ cận nghèo và giảm xuống 0% hộ nghèo vào cuối năm 2015. 

 

Như Hân.