Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Giải pháp quản lý lao động nhập cư trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

CHI TIẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Tên đề tài

Giải pháp quản lý lao động nhập cư trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Cấp quản lý

Cấp quận

Đơn vị chủ trì

Văn phòng UBND quận Liên Chiểu

File đính kèm

Tải về

Ngày bắt đầu

01/05/2014

Ngày kết thúc

31/05/2015

Hiện trạng

Đang triển khai