Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Danh bạ điện thoại, email Lãnh đạo UBND quận


* LÃNH ĐẠO UBND

 

1. Ông: Nguyễn Đăng Huy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.765.959

DĐ: 0983.443.340

Email: huynd3@danang.gov.vn

 

2. Ông: Nguyễn Nhường - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.621.997

DĐ: 0905.126.472

Email: nhuongn1@danang.gov.vn

 

3. Ông: Lê Thế Nhân - UV BCH Đảng bộ quận, Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0905.050.580

Email: nhanlt@danang.gov.vn

 

4. Ông: Trần Công Nguyên - Phó Chủ tịch UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.

DĐ: 0905.537.609

Email: nguyentc1@danang.gov.vn

 

* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND QUẬN

 

1. Ông: Võ Khoa Nguyên - Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3841.012

DĐ: 0983.257.957

Email: nguyenvk@danang.gov.vn

 

2. Ông: Bùi Công Năm - Phó Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.769.776

DĐ: 0944.462.969

Email: nambc@danang.gov.vn

 

3. Bà: Dương Thị Thanh Thủy - Phó Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 0236 3.681.207

DĐ: 0935.850644

Email: thuydtt1@danang.gov.vn

 

4. Ông: Nguyễn Đây - Phó Chánh Văn phòng UBND quận

ĐTCQ: 

DĐ: 0914.080.568

Email: dayn@danang.gov.vn