Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công văn số 210/UBND-TNMT ngày 22/03/2013 của UBND quận Liên Chiểu V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường" giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn quận