Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công tác triển khai thực hiện phần mềm khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ công tại phường Hòa Hiệp Nam

Đà Nẵng được ghi nhận là địa phương có nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo và đạt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Kết quả tích cực đó xuất phát từ việc thành phố luôn mong muốn và lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân để cải thiện và từng bước phục vụ tốt hơn. Một trong những công cụ thường xuyên được các cơ quan, đơn vị tiến hành đó là khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ công.

Tính đến thời điểm này, đây là công cụ ưu việt nhất để khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công. Dựa trên nội dung phân tích hiện trạng công tác khảo sát và kết quả điều tra xã hội học, đây là việc làm quan trọng để đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ công, sự phục vụ của công chức cũng như đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ. Ngay khi triển khai, công việc này đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn từ đội ngũ cán bộ và công chức bộ phận một cửa trên địa bàn quận Liên Chiểu nói chung, phường Hòa Hiệp Nam nói riêng. Đặc biệt, sự ra đời của phần mềm khảo sát hài lòng trực tuyến kết hợp với các phương pháp khác đã góp phần nâng cao chất lượng "thăm dò" từ đông đảo người dân.


Poster tuyên truyền

Trong tháng 10/2013, thành phố đã triển khai tuyên truyền trên 100 poster, 20.000 cuốn cẩm nang và phát sóng video giới thiệu về phần mềm trên sóng truyền hình để thông tin được quảng bá rộng rãi, phổ biến. Trọng tâm của công tác tuyên truyền cần hướng tới là cách thức tham gia đánh giá, cơ chế bảo mật thông tin của người đánh giá, tính khách quan, độc lập và chính xác của thông tin khảo sát. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND phường Hòa Hiệp Nam đã ban hành các văn bản khảo sát trực tuyến ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác CCHC, lồng ghép ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo sát nhằm tăng cường việc tự động hóa, tiết kiệm thời gian, chi phí khảo sát và giảm thiểu sự ảnh hưởng các yếu tố chủ quan trong việc tổng hợp kết quả khảo sát, định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Tiến hành phát tờ rơi, tổ chức triển khai hướng dẫn các bước khảo sát cho tổ trưởng tổ dân phố, tổ chức họp tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể các hộ dân trên địa bàn mình phụ trách; hướng dẫn các bước khảo sát cho khách hàng thường xuyên giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện tại UBND phường Hòa Hiệp Nam, mỗi tháng tối thiểu phải đạt 25 ý kiến đánh giá đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và 20 ý kiến đánh giá cho 01 cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Riêng năm 2013, mức tối thiểu phải đạt 250 ý kiến đánh giá đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và 100 ý kiến đánh giá cho mỗi cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kết quả khảo sát ý kiến là kênh thông tin tham khảo phục vụ công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức phụ trách, bên cạnh đó còn phục vụ cho công tác đánh giá, xếp hạng CCHC hằng năm của cơ quan, đơn vị, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn phường. Việc tổng hợp số lượng ý kiến và kết quả đánh giá của tổ chức, công dân được công khai thường xuyên trên phần mềm khảo sát trực tuyến, trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, công dân biết, phản hồi và kiến nghị.


Hướng dẫn các bước khảo sát cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

"Hãy chung tay cùng chúng tôi", "Chúng tôi xin được lắng nghe để phục vụ tốt hơn"... là mong mỏi tiếp thu tất cả những phản ánh của tổ chức, công dân để công chức và cơ quan công quyền làm đúng sứ mệnh là phục vụ. Được biết, tính đến đầu tháng 12 năm 2013, toàn phường đã có 306 lượt kết quả đánh giá cho đơn vị (trong đó đạt 100% hài lòng và rất hài lòng); 611 lượt đánh giá cho 05 cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường. Trong thời gian đến, phường Hòa Hiệp Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu cách thức tham gia đánh giá, đặc biệt là cơ chế bảo mật thông tin của người tham gia đánh giá khảo sát, nhằm bảo đảm cao nhất tính khách quan, độc lập và chính xác của thông tin khảo sát, bảo đảm rằng sẽ được pháp luật bảo vệ khi tham gia đánh giá chất lượng phục vụ tại các cơ quan công quyền gắn với việc tổ chức tốt các hoạt động thông tin, truyền thông tại địa phương, cơ sở.

Thanh Lâm – phường Hòa Hiệp Nam.