Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công đoàn Hòa Khánh Bắc tổ chức giao lưu, gặp mặt cán bộ công chức cơ quan Nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2015

      Với chủ đề ngày Gia đình Việt Nam năm 2015: "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", gắn với chủ đề công tác gia đình năm 2015 "Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống gia đình"; Chiều ngày 26/6/2015, Công đoàn cơ sở phường Hòa Khánh Bắc tổ chức giao lưu, gặp mặt cán bộ công chức cơ quan kỷ niệm Ngày truyền thống Gia đình Việt Nam 28/6.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

 

      Cuộc gặp mặt nhằm tuyên truyền ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam, các giá trị và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, Chỉ thị 49 của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà Nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình ấm no - bình đẳng - hạnh phúc. Giúp gia đình đoàn viên Công đoàn được giao lưu, gắn bó, cùng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và tiến bộ. Qua đó, "giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá gia đình Việt Nam" hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, phát triển bền vững, thực sự là tổ ấm của mọi người.

      Phát biểu tại buổi giao lưu, gặp mặt, Đồng chí Đặng Ngọc Nhân-Bí thư, CT UBND phường nhấn mạnh: Gia đình là nơi gìn giữ và phát triển các truyền thống chuẩn mực giá trị cao đẹp của dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, vun đắp cuộc sống gia đình, lao động cần cù, sáng tạo, ý chí vươn lên. Đồng thời khẳng định: "Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc luôn là mục tiêu mà tập thể Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm".

       Nhân dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, mỗi cán bộ, viên chức và mỗi cá nhân thành viên trong gia đình cần nâng cao nhận thức về vai trò gia đình với xã hội, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong xây dựng, giữ gìn mái ấm gia đình, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 

Văn Thông (Hòa Khánh Bắc)