Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công đoàn cơ sở phường Hòa Hiệp Bắc, Hội nghị Cán bộ công chức năm 2015

      Chiều ngày 21/4/2015, Công đoàn cơ quan phường phối hợp với UBND phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Trương  Việt, Chủ tịch UBND đồng chủ trì Hội nghị.

 

Hội Nghị CBCC 2015

 

      Tại Hội nghị, toàn thể  Cán bộ công chức phường  đã được nghe các báo cáo : Tình hình thực hiện Kinh tế-xã hội của UBND phường; Hoạt động Công đoàn; Thu, chi ngân sách năm 2014, phân bổ ngân sách năm 2015; Phương án tiết kiệm chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ trong cơ quan; công tác phối hợp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 29; Phát động thi đua thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị trong CBCC cơ quan.

 

Trao khen thưởng

 

      Tại Hội nghị, toàn thể CBCC đã biểu quyết 100%  thống nhất bầu bổ sung 2 đồng chí : Lương Văn Ngọc và Lê Tiến vào Ban thanh tra nhân dân Công đoàn cơ quan phường. Biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết CBCC năm 2015 đề ra.

 

      Hội nghị đã tổ chức biểu dương và trao giấy khen thưởng, công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến của UBND quận, UBND phường cho các tập thể và cán bộ công chức phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

Như Hân