Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Công an phường Hòa Hiệp Nam - Sức bật từ những phong trào

     Năm 2014, cán bộ và nhân dân phường Hòa Hiệp Nam vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ), riêng lực lượng Công an phường được công nhận đơn vị Quyết thắng. Kết quả này là sự nỗ lực lớn của toàn lực lượng trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

 

Phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật 

 

     Theo lãnh đạo Công an phường cho biết, để thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ nằm trong chương trình công tác đề ra, Công an phường đã phát động thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Theo đó, toàn lực lượng tập trung phấn đấu làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tăng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân. Ba vấn đề trọng tâm được chọn làm điểm đột phá tạo động lực để toàn lực lượng triển khai có hiệu quả các mặt công tác là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ; tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức gắn liền với công tác đào tạo, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lực lượng Công an phường. Để nội dung thi đua đi vào đời sống công tác của đơn vị và CBCS, Công an phường đã duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với tổ chức các mô hình, đẩy mạnh các phong trào có chiều sâu và thực sự hiệu quả.

 

Dân vận khéo

   

       Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua Vì ANTQ, Công an phường gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào "CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và Chỉ thị 03 của Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND", phong trào "5 tự giác" của Giám đốc CATP Đà Nẵng… Chính những điểm đột phá và sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào đã tạo sức bật mới để toàn lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

 

Tuần tra biên giới biển

 

      Quán triệt quan điểm "an ninh chủ động", 6 tháng đầu năm 2015, Công an phường đã làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt trong giải quyết tình hình, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra cháy nổ, gây rối, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị xã hội, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn phường. Trong công tác phòng chống tội phạm, đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm theo chuyên đề. Nổi bật đã phát hiện, điều tra và xử lý 03 vụ phạm pháp hình sự với 08 đối tượng, 02 đối tượng trộm cắp tài sản và tổ chức đánh bạc, thu hồi nhiều tài sản có giá trị, lập hồ sơ đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân, giáo dục tại xã phường theo NĐ 111/CP.

 

Tặng quà cho hộ nghèo

 

    Bên cạnh đó, Công an phường còn mở các lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phối hợp cùng với chi bộ, Ban điều hành các tổ dân phố duy trì lực lượng Tổ xung kích tự quản tại khu dân cư với 31 tổ có 909 thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 05 ngày 09/5/2011 của Đảng ủy phường về xây dựng mô hình "Tổ xung kích tự quản" phòng chống tội phạm và PCCC. Duy trì thực hiện hiệu quả Quyết định 7661 của UBND Thành phố về tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm, quản lý ANTT trên địa bàn thành phố, tham mưu cho UBND phường họp các ban, ngành, đoàn thể xét phân loại đối tượng vi phạm ANTT giao các ban ngành, đoàn thể quản lý, cảm hoá, giáo dục tiến bộ.

 

Phối hợp tuần tra đêm theo Quyết định 7661 

 

     Tình hình tai nạn giao thông đường bộ giảm cả 3 mặt, không để xảy ra nổ, cháy lớn. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được thực hiện liên tục, không để tội phạm ma túy phức tạp. Công tác đấu tranh chống tội phạm vi phạm về môi trường, tội phạm kinh tế, tham nhũng đạt hiệu quả. Quá trình điều tra xử lý tội phạm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng được quan tâm, nội bộ đoàn kết thống nhất, uy tín và vị thế của lực lượng Công an phường ngày càng được nâng cao.

 

 Giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

  

     Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến Công an phường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, trong đó tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động thực hiện các biệp pháp nghiệp vụ cơ bản, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương, chú trọng làm tốt công tác đào tạo cán bộ, công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai các đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

                                                         

 Thanh Lâm – Hòa Hiệp Nam.