Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chi bộ Thanh tra quận Liên Chiểu tổ chức Lễ kết nạp đảng viên.

Chiều ngày 16/12/2013, Chi bộ Thanh tra quận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 đồng chí Nguyễn Minh Toàn và Nguyễn Trần Thanh Phương theo Quyết định số 471-QĐ/QU ngày 05/12/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu.

 


Đồng chí Lê Văn Lộc, QUV, Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho
đồng chí Nguyễn Minh Toàn và Nguyễn Trần Thanh Phương

 


Đồng chí Nguyễn Minh Toàn và Nguyễn Trần Thanh Phương đọc tuyên thệ

 


Đồng chí Lê Văn Lộc, QUV, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ

 


Chi bộ Thanh tra quận

 

Minh Toàn - Thanh tra quận Liên Chiểu.