Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Sáng ngày 18/12/2013 Chi bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Huỳnh Kim Thái theo Quyết định số 471 - QĐ/QU, ngày 05/12/2013 của Quận ủy Liên Chiểu về việc kết nạp đồng chí Huỳnh Kim Thái vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, QUV, Bí thư Chi bộ trao Quyết định
cho đồng chí Huỳnh Kim Thái

 


Đồng chí Huỳnh Kim Thái đọc lời tuyên thệ

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, QUV, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ

 

Tấn Tuân - Phòng LĐTB-XH.