Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chi bộ phòng lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên

Chiều ngày 08/8/2013, Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thanh Hào - Chuyên viên phòng LĐTBXH theo Quyết định số 427-QĐ/QU ngày 24/7/2013 của Quận ủy Liên Chiểu về việc kết nạp đồng chí Trần Thanh Hào vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Minh - Quận uỷ viên, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan chính quyền quận.

Đồng chí Phạm Minh, QUV, Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan chính quyền quận
phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, QUV, Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đồng chí Trần Thanh Hào

Tấn Tuân (Phòng LĐTB&XH)