Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chi bộ Nam Ô 2/2 sinh hoạt đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú

Sáng ngày 06/7/2013, tại trụ sở Trạm Dân phòng, Cấp uỷ Chi bộ Nam Ô 2/2 thuộc Đảng bộ phường Hoà Hiệp Nam đã tổ chức sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2013 với đảng viên giữ mối liên hệ với Chi uỷ nơi cư trú.

Tại buổi sinh hoạt Cấp uỷ Chi bộ đã thông tin một số tình hình chung của Đảng bộ và Chi bộ, về lĩnh vực kinh tế xã hội tốc độ phát triển khá so với cùng kỳ năm 2013, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường nói chung, Chi bộ nói riêng đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Đảng bộ và chính quyền địa phương phát động, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân; trong 6 tháng qua đảng viên nơi cư trú đã thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với Chi uỷ, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, thực sự gần gũi với nhân dân, đxa thực hiện tốt các nội dung theo Quy định số 76-QĐ/TW.

Đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú đã thống nhất với nhận xét, đánh giá, thông tin tình hình cấp uỷ Chi bộ và vui mừng trước những kết quả của Đảng bộ nói chung và Chi bộ nói riêng, đã lãnh đạo thực hiện trong 6 tháng đầu năm và quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2013; qua đó, rất mong các cấp làm việc với các công ty, xí nghiệp, nhà máy quan tâm nhận con em của địa phương vào làm việc, để các em có công ăn việc làm nhằm giúp cho kinh tế gia đình, thu nhập cho bản thân và không vi phạm pháp luật; tăng cường tuyên truyền pháp luật lưu động tại khu dân cư để giáo dục chung, phòng ngừa riêng, tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 24, 25 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố… Cấp uỷ Chi bộ đã ghi nhận các ý kiến tham gia và sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xử lý và đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ mối liên hệ với cấp uỷ Chi bộ nơi cư trú trong thời gian đến.

Mai Kim Toàn