Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Chi bộ Nam Ô 2/2 Hòa Hiệp Nam sinh hoạt đảng viên nơi cư trú.

 

Tham gia buổi sinh hoạt có Cấp ủy Chi bộ và 11 đảng viên nơi cư trú. Tại buổi sinh hoạt Cấp ủy Chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo, điều hành các mặt công tác trong năm qua, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, tình hành an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được đảm bảo, đã xét 26/72 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 36%, điều đáng mừng hiện nay trên địa bàn khu vực không còn hộ đặc biệt nghèo; vận động nhận dân thực hiện quỹ Vì Người nghèo đạt 95%; các quỹ An ninh quốc phòng, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, chăm sóc Người cao tuổi đều đạt từ 100% trở lên; đóng góp xây dựng nông thôn mới với số tiền 19.000.000 đồng/34.000.000 đồng, đạt 55%; củng cố hoạt động 3 tổ trưởng tổ dân phố và củng cố hoạt động Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ mới; đã phát triển 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí; Qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014: Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 đảng viên hoàn thành tốt sắc nhiệm vụ và 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nhiệm vụ thời gian đến Chi bộ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; trước mắt tập trung công tác Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 vào sáng ngày 03 tháng 01 năm 2015 sắp đến; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi; vận động đóng góp xây dựng đền thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng, liệt sĩ trên địa bàn phường.

                                                                               

 

Mai Kim Toàn.