Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan phường Hòa Hiệp Bắc thực hành tiết kiệm giúp đỡ hộ nghèo

Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "về tiết kiệm chi tiêu cá nhân để giúp đỡ hộ nghèo" ở Hòa Hiệp Bắc tuy việc làm nhỏ, đơn giản nhưng có ý nghĩa thiết thực. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 26/3/2013 của Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc về "Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh "về tiết kiệm chi tiêu cá nhân để giúp đỡ hộ nghèo". Nổi lên mô hình đảng viên tự tiết kiệm hàng ngày là ở Chi bộ cơ quan phường  2000 đồng/ngày, Chi bộ 9 Kim Liên là 3000 đồng/ngày, Chi bộ 5A Kim Liên…


Trao biển tượng trưng giúp sinh kế cho hộ nghèo 

Theo đó, Chi bộ cơ quan phường đã giúp sinh kế cho một thương binh, 5 con lợn giống trị giá 3 triệu; bảo trợ toàn bộ chi phí học tập từ lớp 8 đến lớp 12 cho em Nguyễn Nhật Quỳnh thuộc hộ cứu tế xã hội tại tổ dân phố số 19 Kim Liên.

Như Hân