Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

BQL các chợ quận Liên Chiểu Hội nghị nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Ngày 22/5/2014, Ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị nghiên cứu chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Để nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" đến với được với từng cán bộ, công nhân viên, Ban Quản lý các chợ chia Hội nghị làm 2 đợt, ngày 22 và ngày 23/5/2014 cho phù hợp với đặc thù làm theo ca trực của lực lượng bảo vệ và điện nước tại chợ.

 

Nội dung Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị nâng cao nhận thức, tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác.

 

Bộ phận TC- HC BQL các chợ QLC.

(Người đăng: tuanhn)