Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tổ trưởng tổ dân phố.

Sáng ngày 25/9, UBND quận Liên Chiểu mở lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tổ trưởng tổ dân phố (TDP) năm 2014. Có trên 150 Tổ trưởng TDP tham gia lớp học.

 


PCT UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng phát biểu tại lớp học

 

Trong thời gian 2 ngày các Tổ trưởng TDP được nghe Ông Nguyễn Thương - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ TPĐN và các báo cáo viên của quận trao đổi về những nội dung cơ bản như: tổ chức và hoạt động của TDP; quy trình bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm tổ trưởng, tổ phó TDP; quản lý cư trú tại tổ dân phố; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại tổ dân phố; thực hiện chính sách an sinh xã hội tại tổ dân phố; TDP với việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa.... Qua đây nhằm tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng cũng như những nghiệp vụ cơ bản để các tổ trưởng TDP phát huy tốt vai trò "cánh tay nối dài" và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đông Phương.