Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bồi dưỡng kiến thức về tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam cho cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng.


Ông Nguyễn Minh Hùng - PGĐ Sở GD&ĐT ĐN phát biểu chỉ đạo

 

Ý nghĩa của lớp là bồi dưỡng kiến thức về tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam: Biển nước ta giàu tài nguyên thiên nhiên, là nơi nương tựa của hàng chục triệu người dân đất Việt, là không gian sinh tồn của dân tộc, là địa bàn chiến lược trong bảo vệ và phát triển đất nước, là phần Tổ quốc thiêng liêng trên biển của đất nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc tổ chức lớp bồi dưỡng cùng với các hoạt động thiết thực sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên về chức năng, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển. Từ đó khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, lòng tự hào, ý thức dân tộc của mọi người dân Việt Nam đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, đối với chính cuộc sống của cộng đồng và đối với sự nghiệp phát triển kinh tế biển lâu dài của đất nước, góp phần đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.

 


TS. Trần Công Trục - Nguyên Trưởng ban Biên giới Việt Nam, Báo cáo viên lớp học

 

Tham dự và chỉ đạo ông Nguyễn Minh Hùng - PGĐ Sở GD&ĐT; TS. Trần Công Trục - Nguyên Trưởng ban Biên giới Việt Nam và ThS Nguyễn Trọng Đức - Trung tâm nghiên cứu Giáo dục phổ thông-Viện KHGD Việt Nam. TS. Trần Công Trục Báo cáo viên của lớp không chỉ là người nghiên cứu lâu năm, mà còn là người chứng nhân trực tiếp tham gia trong công tác chủ quyền biên giới đã trình bày hết sức khoa học, đưa ra những căn cứ khoa học, những lý lẽ thuyết phục, đã làm sáng tỏ một số vấn đề về chủ quyền biển đảo.

 

Ngoài ra lớp bồi dưỡng còn cung cấp tài liệu do Bộ GD&ĐT phát hành, đây được xem là cuốn tài liệu cập nhật đầy đủ và mới nhất về những kiên thức liên quan đến tài nguyên biển, hải đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay.

 

Phan Trần Duy Lam
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG.