Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 5 phường Hòa Hiệp Bắc

Sáng ngày 12/8/2013, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh phường Hòa Hiệp Bắc khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 40 cán bộ Ban công tác mặt trận; Bí thư Chi đoàn;  chi hội đoàn thể tại khu dân cư.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh

Các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên; Những vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội trong tình hình mới; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lớp học được tổ chức nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng. Sau khi kết thúc buổi học, các học viên sẽ tự vận dụng kiến thức đã được học vào trong quá trình công tác, cũng như tuyên truyền vận động mọi người tham gia xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh tại địa phương.

Như Hân