Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bồi dưỡng chính trị - pháp luật chuyên môn hè năm 2013 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục

Sáng nay tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Nam, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy Liên Chiểu tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chính trị - pháp luật chuyên môn hè năm 2013 cho hơn 200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường Mầm non và Tiểu học trên địa bàn quận.

Lớp Bồi dưỡng chính trị pháp luật chuyên môn hè cho CB-GV-NV năm học 2013

Tham dự lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè, các học viên sẽ được nghe các báo cáo viên của Thành ủy và Quận ủy truyền đạt các nội dung, như: Kết luận số 51 và Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng; Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung luật Đất đai năm 2013; tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2013; Các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Ngoài ra còn được nghe triển khai, phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật như: Pháp luật về lao động công đoàn; Pháp luật về hôn nhân - gia đình và bình đẳng giới…

Qua lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật hè này, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục về chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác của ngành giáo dục. Đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong việc vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

Thanh Thắng (VP Đảng ủy HKN)