Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quyết định số 6416/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 6416/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà NẵngTải về.

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG 
TẠI QUẬN, HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

                                   01. Lĩnh vực Hành chính tư pháp.

                                   02. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

                                   03. Lĩnh vực thương mại.

                                   04. Lĩnh vực thủy sản.

                                   05. Lĩnh vực đất đai.

                                   06. Lĩnh vực xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng.

                                   07. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải.

                                   08. Lĩnh vực giáo dục.

                                   09. Lĩnh vực hội.

                                   10. Lĩnh vực bảo trợ xã hội.

                                   11. Lĩnh vực người có công.

                                   12. Lĩnh vực Tôn giáo.

                                   13. Lĩnh vực Môi trường

                                   14. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm.

                                       15. Lĩnh vực Văn hóa Thông tin