Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Quyết định số 6415/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Quyết định số 6415/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà NẵngTải về.

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG 
TẠI PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

 

                                   01. Lĩnh vực Hộ tịch.

                                   02. Lĩnh vực Chứng thực.

                                   03. Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và đất đai.

                                   04. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

                                   05. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

                                   06. Lĩnh vực Người có công.

                                   07. Lĩnh vực Giao thông vận tải.

                                   08. Lĩnh vực Tôn giáo.

                                   09. Lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy.