Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ban VSTBPN Liên Chiểu tổng kết hoạt động năm 2013.

Sáng ngày 21/1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Liên Chiểu hội nghị tổng kết chương trình hoạt động năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

 

Bám sát 7 mục tiêu thực hiện kế hoạch Bình đẳng giới, năm qua Ban VSTBPN đã từng bước thực hiện đạt các chỉ tiêu. Với mục tiêu nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trí, trên địa bàn quận tỷ lệ nữ thạc sĩ đạt 50% so với tổng số thạc sỹ được cử đi đào tạo. Trong tổng số gần 1.200 người được đào tạo nghề, lao động nữ chiếm trên 50% với 600 người được đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 3.100 lao động nữ. Giải quyết cho 100% hộ phụ nữ nghèo vay vốn. Ngoài ra, Ban cũng đã chú trọng đến công tác dân số KHHGĐ, phát triển các dịch vụ hỗ trợ gia đình, nâng cao kiến thức, nuôi dạy con cho các bà mẹ. Đến nay toàn quận đã có 40 địa chỉ tin cậy để tư vấn và chăm sóc sức khỏe các nạn nhân của bạo lực gia đình. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý thành phố tổ chức 3 buổi pháp lý lưu động, trực tiếp trợ giúp 200 trường hợp cho 179 đối tượng.

 

Với nhiệm vụ năm 2014, Ban chú trọng công tác tổ chức các lớp học tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình cho nam giới tại 5 phường, triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ về phụ nữ.

 

Bình Phạm.