Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Sáng, ngày 01/8/2014, Ban Quản lý các chợ quận Liên Chiểu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh tế, tình hình ANTT, PCCC, VSMT, VSATTP và một số nhiệm vụ khác; phân tích, đánh giá, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại cần tập trung giải quyết trong thời gian tới.

Trên tinh thần dân chủ, Hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Phước - Trưởng ban Quản lý các chợ kết luận và chỉ đạo các Bộ phận thuộc BQL tập trung tổ chức triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2014, để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

 

Bộ phận TC- HC BQL các chợ QLC.