Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ban Quản lý các chợ Liên Chiểu chủ động phòng cháy.

Chợ là nơi tập trung giao thương buôn bán, hoạt động kinh doanh, trao đổi hàng hóa diễn ra hàng ngày. Đây là nơi tập trung đông đúc về con người cũng như một lượng hàng dự trữ lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao, nhất là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Xác định được thực tế đó, Ban quản lý các chợ Liên Chiểu luôn chú trọng đến công tác phòng chống cháy nổ và xem đây là nhiệm vụ đặc biệt được coi trọng.

 


Tổ bảo vệ kiểm tra phương tiện chữa cháy

 

Ông Phạm Phước - Trưởng Ban quản lý các chợ Liên Chiểu cho biết, công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn được đăc biệt chú trọng. Và từ khi có Kế hoạch số 29 của UBND quận Liên Chiểu về việc triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy theo ngành hàng, quầy hàng an toàn về PCCC, công tác tuyên truyền càng được đẩy mạnh hơn trong các hộ tiểu thương. Tại các chợ thực hiện nghiêm việc treo bảng tiêu lệnh về phòng cháy chữa cháy ở các khu vực dễ cháy, về cấm hút thuốc và các băng ron khẩu hiệu phòng cháy chữa cháy. Đồng thời tổ chức tuyên truyền tập trung, chiếu các hình ảnh tư liệu về cháy nổ xảy ra tại các chợ trên cả nước để các hộ tiểu thương nâng cao cảnh giác và chủ động phòng chống cháy nổ tại quầy hàng, ngành hàng của mình. Đi đôi với công tác tuyên truyền, Ban quản lý các chợ vận động tiểu thương mua bình chữa cháy tại chỗ, phòng khi có sự cố cháy xảy ra. Đến nay đã vận động trên 200 hộ tiểu thương tự trang bị bình chữa cháy tại quầy hàng, ngành hàng. Phấn đấu đến đến cuối năm 2014 sẽ có từ 60 đến 70% hộ tiểu thương trang bị bình chữa cháy, và đến cuối cuối năm 2015 sẽ đạt 100%.

 


Ngành hàng áo quần chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy

 

Cũng theo ông Phạm Phước, qua khảo sát tại 3 chợ Hòa Khánh, Nam Ô, Hòa Mỹ có gần 700 hộ kinh doanh các mặt hàng, ngành hàng có nguy cơ dễ cháy và cháy nổ cao như điện, máy,đồ áo giấy hàng mã, áo quần, giày dép, đồ gia vị... Để hạn chế đén mức tháp nhất các vụ cháy xảy ra, Ban quản lý đã thành lập 49 tổ tự quản tại các chợ, bình quân mỗi tổ 14 hộ kinh doanh. Trong đó tại Chợ Hòa Khánh 33 tổ, Hòa Mỹ 8 tổ và Nam Ô 8 tổ. Các tổ tự quản thường xuyên có trách nhiệm chủ động trong công tác phòng cháy, tuyên truyền các chị em tiểu thương cùng nâng cáo ý thức phòng cháy chữa cháy. Hưởng ứng sự phát động của Ban quản lý các chợ Liên Chiểu, chị em tiểu thương đã cùng vào cuộc, hưởng ứng tích cực việc trang bị bình chữa cháy mini và cam kết thực hiện tốt các quy định về phòng cháy tại các quầy hàng, ngành hàng. Chị Phạm Thị Bê, ngành hàng áo quần tại chợ Hòa Khánh nói: Chị em chúng tôi rất là hưởng ứng và chấp hành nghiêm việc phòng cháy tại ngành hàng của mình cũng như tại chợ, tuyệt đối không vi phạm thắp nhang, đốt vàng mã và cam kam kết sẽ thực hiện tốt.

 


Ngành hàng giày dép cũng là khu dễ xảy ra cháy

 

Chị Nguyễn Thi Vân - chủ quầy kinh doanh giày dép cũng nhận thức sâu sắc công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức quan trọng: Gì thì gì chứ cháy là phải tích cực phòng tránh, tại ngành hàng giày dép thì chị em cũng chấp hành 100%, tuyệt đối không lấn chiếm và thực hiện đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tài sản của mình cũng như tài sản chung tại chợ.

 


Quầy hàng gia vị tích cực hưởng ứng công tác PCCC

 

Ngành hàng gia vị là một trong những ngành hàng dễ gây cháy. Bởi vậy chị em tiểu thương ngành hàng này cũng ý thức cao trong công tác phòng cháy, nhất là sau khi được Ban quản lý các chợ tuyên truyền rộng rãi công tác PCCC trong chị em tiểu thương. "Tôi và chị em ngành hàng hưởng ứng 100%. 14 hộ trong tổ đều trang bị đầy đủ mình chữa cháy tại chỗ. Vì tài sản của cải của mình nằm đây, mình không bảo vệ thì thiệt hại là thiệt hại cho mình, một khi đã cháy thì còn cái gì nữa. Bởi vậy các chủ trương về phòng cháy đưa ra là chị em chúng tôi rất là thích", chị Nguyễn Thị Cúc - chủ quầy hàng gia vị tại chợ Hòa Khánh hưởng ứng.   

 

Cùng với việc vận động các hộ kinh doanh hưởng ứng và cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, Ban quản lý các chợ liên chiểu chú trọng việc thực hiện trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại các chợ, chủ động phòng chống tại chỗ khi có sự cố cháy xảy ra. Đến nay, tại 3 chợ Hòa Khánh, Nam Ô, Hòa Mỹ được trang bị 154 bình chữa cháy lớn nhỏ đặt những vị trí thiết yếu trong hệ thống phòng cháy tại các chợ. Đồng thời thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra kỹ thuật về phòng chống cháy nổ theo định kỳ vào tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Đối với chợ Hòa Khánh còn triển khai công tác tuần tra theo thẻ. 3 người trong ca trực, theo quy định người thứ nhất đi gắn thẻ tại tất cả các điểm quy định dễ xảy ra cháy tại chợ, người thứ hai có trách nhiệm đi thu hồi 100 thẻ về, và người thứ 3 có trách nhiệm đi rải thẻ tại vị trí ban đầu. Cứ thế luân phiên nhau để tránh tình trạng ca trực bỏ sót việc kiểm tra vị trí dễ xảy ra cháy tại chợ.

 

Với trên 2000 hộ kinh doanh buôn bán tại 3 chợ Hòa Khánh, Hòa Mỹ, Nam Ô, cộng với khách hàng đến mua sắm hàng ngày và lượng hàng hóa dự trữ lớn, nếu xảy ra sự cố cháy sẽ gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và cả về con người. Với sự chủ động ứng phó trong công tác phòng cháy chữa cháy của BQL các chợ Liên Chiểu, cộng với ý thức cũng như sự hưởng ứng tích cực các hộ tiểu thương phần nào sẽ phòng tránh được các vụ cháy đáng tiếc cũng như hạn chế được thiệt hại nếu có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 

Đông Phương.