Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Bàn giao quân nhân dự bị trên địa bàn quận cho Tiểu đoàn 906 Hóa học

Sáng nay 16/7/2013, tại Hội trường UBND phường Hòa Khánh Nam; Ban CHQS quận Liên Chiểu đã tổ chức bàn giao hơn 100 quân nhân dự bị (QNDB) của 05 phường trên địa bàn quận cho Tiểu đoàn 906 Hóa học để tổ chức huấn luyện quân sự năm 2013.

Tham dự lễ bàn giao QNDB có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban CHQS Quận; đơn vị nhận quân, Tiểu đoàn trưởng cùng các đồng chí trong đoàn nhận quân thuộc Tiểu đoàn 906 Hóa học; đại diện lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường có quân nhân tham gia huấn luyện trong đợt này.

Theo kế hoạch, năm nay số QNDB sẽ huấn luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên thuộc Tiểu đoàn 906 Hóa học trong thời gian 15 ngày.

Xác định việc tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng hùng mạnh. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị nhận nguồn, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng, chính quyền. Đồng thời, phải tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, góp phần đưa công tác huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng cao.

Thanh Thắng.