Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ban Dân vận Quận ủy Liên Chiểu sơ kết công tác dân vận quý I

      Chiều ngày 17/4, Ban Dân vận quận ủy Liên Chiểu sơ kết công tác dân vận quý I và đề ra chương trình công tác quý II/2015.

 

Các hội đoàn thể đóng góp ý kiến cây dựng công tác dân vận quý 2.2015

 

      Trong quý I, công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi cán bộ lão thành, các hộ gia đình chính sách,… Các ngành, các cấp địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tăng cường các hoạt động dịch vụ văn hóa lành mạnh. Trong quý, 100%  cơ quan đơn vị thông qua tổ chức đối thoại với dân, lắng nghe những kiến nghị của nhân dân. Các ngành các cấp tiếp tục thực hiện tiếp công dân định kỳ, giải quyết khiếu nại, không để xảy ra điểm nóng. Các hội đoàn thể bước đầu đã thực hiện hiệu quả "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015", đa số người dân thực hiện tốt chủ trương về giải tỏa đền bù, tái định cư, an sinh xã hội. Mặt trận quận thực hiện trao quà Tết, sửa chữa các nghĩa trang liệt sĩ với số tiền gần 6 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ quà Tết trên 200 triệu đồng. Hội Phụ nữ phát động quỹ "PN LC chung tay vì phụ nữ trẻ em nghèo", Quận Đoàn LC ra quân thực hiện các công trình thanh niên,… Trong quý 2/2015, Ban dân vận tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt chỉ thị 43 của Thành ủy, tổ chức lấy ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Bình Phạm