Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Ban CTMT Khu dân cư số 1 Kim Liên được đề nghị Thành phố tặng Bằng khen năm 2014.

Buổi kỷ niệm cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận DTTNVN qua các thời kỳ, một lần nữa khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị tin cậy của Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên.

 


Ký kết giao ước thi đua năm 2015

 

Ở góc độ khu dân cư, kế thừa và phát huy truyền thống của Mặt trận DTTNVN, sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận phường Hòa Hiệp Bắc, Ban CTMT Khu dân cư số 1 Kim Liên đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong năm 2014. Các chỉ tiêu pháp lệnh tại 6 tổ dân phố (38, 39, 40, 41, 42, 43) thực hiện đạt và vượt 100% ngay trong quý 1, trong đó có 3 tổ về đích sớm và được UBND phường Hòa Hiệp Bắc khen thưởng. Trong năm 2014, khu dân cư số 1 Kim Liên đã xóa được 9 hộ nghèo; 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, duy trì và thực hiện hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài, người dân chấp hành tốt pháp luật, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.

 


Ông Trương Công Lành - Trưởng Ban CTMT KDC Số 1 Kim Liên
khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

 

Với những nổ lực và thành tích nổi bật, Ban CTMT Khu dân cư số 1 Kim Liên được đánh giá là đơn vị xuất sắc tiêu biểu và vinh dự được đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen năm 2014.

 

Đông Phương.