Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

“Vui Hội thống nhất non sông” một ngày hội thành công ở Hòa Hiệp Bắc.

     Cũng như bao địa phương khác trong cả nước, Hòa Hiệp Bắc là quê hương cách mạng qua nhiều thời kỳ, chính vì thế việc xây dựng phong trào gặp nhiều thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, tập thể cán bộ phường Hòa Hiệp Bắc luôn tự hào vì đã góp một phần vào việc phát huy gìn giữ, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Và một trong những giải pháp thực hiện việc này có việc tổ chức ngày "Vui Hội thống nhất non sông".

 

Thi đấu bóng chuyền

 

     Năm 2013, nhân ngày kỷ niệm mừng 38 năm Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Hòa Hiệp Bắc lần đầu tiên tổ chức sự kiện này, bước đầu bỡ ngỡ, không có khuôn mẫu nào để học làm theo, người dân thì coi đó là chuyện của cán bộ! Dần dần, việc tổ chức đã được cấp ủy các Chi bộ chỉ đạo chặt chẽ, các ban công tác Mặt trận, tổ dân phố trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Đến bây giờ mô hình tổ chức "Vui Hội thống nhất non sông" đã được khẳng định: "Ngày hội đã tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp cán bộ và nhân dân trong phường tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

 

Trao thưởng

 

     Khi mới tổ chức rất nhiều ý kiến cho rằng, muốn hấp dẫn hóa vui hội thì phải có văn nghệ, trò chơi …Tuy nhiên qua thực tế 2 lần tổ chức lại không hẳn như vậy. Phần lớn cán bộ làm công tác tại khu dân cư thích có một ngày trong năm để gặp nhau, để được nói hết suy nghĩ, tâm tư với Đảng, với chính quyền những chuyện bức xúc trong dân, cũng như đề xuất những giải pháp xây dựng phong trào trong mỗi khu dân cư. Ngày "Vui Hội thống nhất non sông" ở Hòa Hiệp Bắc thu hút hơn 300 cán bộ làm công tác Đảng, chính quyền, mặt trận, hội đoàn thể từ phường đến khu dân cư tham gia. Kế hoạch tổ chức Ngày Vui Hội được chia thành 2 nội dung : Thi giao lưu bóng chuyền và sinh hoạt gặp mặt ôn lại lịch sử ngày Chiến thắng 30/4, thông qua đó,  báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào thi đua trong thời gian đến.

 

Liên hoan gặp mặt

 

     Đến nay, qua 2 lần tổ chức, điểm chung của ngày hội là không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết và sự tham gia nhiệt tình, hết mình của từng cán bộ. Và cũng chính từ đó, mỗi cán bộ từ phường đến khu dân cư càng ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với các công việc chung ở địa phương.

 

     Song thực tế, để ngày "Vui Hội thống nhất non sông" ở Hòa Hiệp Bắc duy trì bền vững, vấn đề đặc ra trước tiên là sự hưởng ứng đầy trách nhiệm của mỗi cán bộ, sự cổ vũ mạnh mẽ các hoạt động vui hội, có được như vậy sẽ góp phần hơn nữa để ngày "Vui Hội thống nhất non sông" ở Hòa Hiệp Bắc đạt hiệu quả cao trong những lần tổ chức đến.

Như Hân