Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc

Sáng ngày 14/6/2013, Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; Phạm Tấn Xử, Phó Bí thư Quận ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố khu vực quận Liên Chiểu; đại diện Văn phòng Thành ủy; Ban Tổ chức Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu.

Đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Hiệp Bắc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã được nghe Đảng ủy phường báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 5 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2013; Tình hoạt động của các Tổ dân phố sau khi sắp xếp lại và công tác xây dựng Đảng.

Theo báo cáo của Đảng ủy phường 5 tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế và ngân sách gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế của địa phương vẫn duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 51,8%; giá trị thương mại dịch vụ đạt hơn 77%; tổng thu ngân sách phường đạt hơn 41%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được quan tâm giải quyết và có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,4%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tư tưởng nhân dân ổn định.

Về hoạt động Tổ dân phố, sau khi sắp xếp toàn phường có 108 Tổ dân phố. Đảng ủy phường đã chỉ đạo tăng cường vai trò của cấp ủy chi bộ khu dân cư trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ dân phố. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm : quản lý cư trú trên địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; giúp nhau giảm nghèo; đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Nhìn chung qua sắp xếp tỷ lệ hộ dân tham gia sinh hoạt Tổ dân phố đạt hơn 90%; tình hình giải quyết các nhu cầu thực tế của người dân  và việc trao đổi thông tin giữa chính quyền và nhân dân ở Tổ dân phố được kịp thời.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường  lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng: triển khai, học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tăng cường đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện  Nghị quyết TW4, tạo sự chuyển biến rõ nét, làm thay đổi từ nhận thức tới hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường trong năm 2013.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã kết luận:

Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và có những giải pháp cụ thể trong thời gian 7 tháng còn lại của năm 2013. Phối hợp thực hiện ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thiếu niên hư vi phạm pháp luật. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

Về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh: Quan tâm công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có tâm, có tầm và phong cách lãnh đạo trong thi hành chức năng nhiệm vụ . Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng chỉ đạo hoạt động của  tổ dân phố thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

                                                

Đồng chí nhấn mạnh: Là một phường có thế mạnh về tiềm năng phát triển dịch vụ thương mại và du lịch, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch và dịch vụ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của phường nhà trong thời gian đến.

Như Hân