Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đối thoại với hộ nghèo một cách làm hiệu quả ở Hòa Hiệp Bắc

     Chăm lo giúp đở cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững, là việc làm nhân đạo thiết thực, là mục tiêu cụ thể của phường Hòa Hiệp Bắc, vốn là một phường khó khăn nhất sau  ngày thành lập. Thực tế, hơn 13 năm qua, Hòa Hiệp Bắc đã làm tốt điều này và là một phường có tỷ lệ giảm nghèo nhanh và hiệu quả ở quận Liên Chiểu. Đóng góp chung vào thành tích giảm nghèo của quận, Hòa Hiệp Bắc đã có cách làm sáng tạo, ứng dụng hiệu quả vào thực tế. Mô hình đối thoại với hộ nghèo và  phân công các thành viên Hội đoàn thể theo dõi giúp đở là một điển hình.            

Buổi gặp mặt đối thoại với hộ đặc biệt nghèo

 

     Ở Hòa Hiệp Bắc , việc tổ chức đối thoại với hộ nghèo và phân công các thành viên Ban giảm nghèo của phường theo dõi giúp đở, đã tạo thành một diễn đàn để từng hộ nghèo có cơ hội nói lên hoàn cảnh cũng như bày tỏ nguyện vọng, mong muốn của mình. Thông qua đó, Ban giảm nghèo hiểu rõ hơn đời sống của người nghèo và có sự hỗ trợ thiết thực phù hợp với từng hoàn cảnh. Từ đó sẽ giúp cho các hộ nghèo nhận thức rõ hơn và có ý chí tự nổ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo bên cạnh có sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chia sẻ của cộng đồng.

 

     Thông qua đối thoại hộ nghèo, Hòa Hiệp Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hướng đến mục tiêu xóa nghèo. Trong đó giải pháp hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất gắn với giải quyết việc làm là một trong những giải pháp ưu điểm được phường chọn để xóa nghèo bền vững. Đặc biệt, đối với những hộ nghèo có lao động nhưng chưa có việc làm ổn định, thì việc giúp cho họ phương tiện sinh kế là thiết thực, đây cũng là giải pháp mang tính bền vững nhất. Không chỉ hỗ trợ phương tiện sinh kế, hay nhà ở, vốn sản xuất, mà lãnh đạo phường còn chỉ đạo Ban giảm nghèo có sự phân công theo dõi sát đời sống của những hộ nghèo, đặc biệt các thành viên là Hội đoàn thể thường xuyên tiếp cận để kịp thời giúp đỡ, hướng dẫn cách làm ăn để giúp hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững, tránh trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

 

     Nếu như những năm trước 2010, tỷ lệ hộ nghèo ở Hòa Hiệp Bắc chiếm trên 10% so với với tổng số hộ, thì sau 3 năm thực hiện kế hoạch giảm nghèo theo chuấn củ ( 500.000 đồng/người/tháng ) đến cuối năm 2012 toàn phường đã  xóa hết hộ nghèo, sớm hơn 1 năm theo mục tiêu kế hoạch đề ra và đầu năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo so với tổng hộ toàn phường là 9,5%  theo chuẩn mới ( 800.000 đồng  người/tháng ) thì đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 6,9%.

 

     Điều đáng phấn khởi là ý thức tự thân phấn đấu vươn lên của từng hộ nghèo ngày càng được nâng cao, đã góp phần tích cực cho việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo ở Hòa Hiệp Bắc đạt kết quả thiết thực.

Như Hân