Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đối thoại trực tuyến: “Đà Nẵng với chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh”.


điện tử: doithoai@danang.gov.vn và điện thoại: 0511.3881.888.

 

Buổi đối thoại trực tuyến lần này là một trong những hoạt động cụ thể của chương trình "Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014" do Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức. Thông qua các buổi đối thoại, các cơ quan ban, ngành của thành phố mong muốn được lắng nghe, và giải đáp các vướng mắc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

 

 

Doanh nghiệp có thể tham gia đối thoại theo các hình thức như gửi câu hỏi trực tiếp tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vnthư

 
 

 

 

Cổng TTĐT thành phố Đà Nẵng.