Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyển tới trang đầy đủ
Quay lại

Đoàn phường Hòa Khánh Nam ra quân dọn vệ sinh môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2013 về việc phát động cán bộ nhân viên trong các cơ quan, đơn vị, phòng ban và nhân dân ra quân dọn vệ sinh trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn Quận Liên Chiểu, sáng ngày 13/01/2013 UBND phối hợp Đoàn Thanh niên phường Hòa Khánh Nam và Đơn vị Bộ đội Thông tin D2 - 575 đồng loạt ra quân vệ sinh trước Tết Nguyên Đán năm 2013 tại 03 điểm.

- Ra quân thu gom rác thải và phát quang bụi rậm xung quanh khu vực chợ Hòa Khánh Nam với 30 chiến sĩ và 10 bạn đoàn viên thanh niên đã thu gom hơn 20m3 rác thải và cỏ xung quanh khu vực chợ.

- Ra quân dọn vệ sinh tại khu vực đường liên thôn Chơn Tâm 2 và Đà Sơn với 20 chiến sĩ và 10 bạn đoàn viên thanh niên đã phát quang cỏ và bụi rậm hai bên đường đã thu gom được 10m3 cỏ và rác thải.

- Ra quân sữa chửa và phát quang bụi rậm hai bên đường tại khu vực Đà Sơn 1 với 30 chiến sĩ và 20 bạn đoàn viên thanh niên đã ban đất, rãi đá bụi và phát quang 50m đường đất thu gom 10m3 cỏ và rác thải.

          Q. Thắng